İz tutmaz kumlara kemik gömen aşırı tedbirli köpek baştan kaybetmiştir.

Mal, mülk endişesi taşıyan insan, kuyusu suyla doluyken susuz kalma korkusu çeker.

Evine gelmiş iki konuktan birine diğerinden fazla ihtimam gösteren kimse ikisini de kaybeder.

Dostunuzdan ayrıldığınızda üzülmezsiniz. Çünkü onun en sevdiğiniz yanı, o yokken belirginleşir; dağcıya da dağ, ovadan daha belirgin görünmez mi?

Düşüncelerinizle barışık olmadığınız zaman konuşursunuz.

Dağın tepesine ulaştığınız zaman esas tırmanmaya başlayacaksınız.

*

vecd olma: esrime, sarhoş olma

lavta: uda benzeyen bir çalgı

özdeş: benzer olan, aynı

uzam: algılanan nesnelerin temel niteliği

şebnem: gece nemi, çiy

içre: içinde

azade: uzak, hür

mücrim: suçlu

Doktrin: “Çaresiz kaldığım zamanlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taşa; ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz onda. Sonra birden, yüz birinci vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir.” – Jacob Riis