Sf. 123
a) Birinci ve en etkin önlem, “Dinsel İnançlar”ın kullanılması konusudur. ABD bu pratiği Güney Amerika topluluklarında (ve daha başka yerlerde) çok başarılı şekilde kullanmıştır. Bu konuya yukarıda 4 No.daki “Neandertal adam ve Kapitalizm ilişkisi” paragrafında bir parça temas ettik. Dinsel inançların kullanılması olayında Türkiye’nin bitmez tükenmez tecrübesi olduğu için fazla ayrıntıya girmiyoruz.

b) İkinci önlem eskiden kalma, basit, kaba fakat çok etkin müdahaleler rejimidir. Buna göre açıkça ilgili topluluğa askeri müdahale yapılır, fabrikalar, eğitim kurumları, üniversiteler, müzeler yakılır, yıkılır, birikmiş değerli eserler alınıp götürülür. (4. Haçlı seferinde Dük Dondolo’nun Bizans’ı yağmalattırması gibi) ve orada birikmiş olan entelektüel kapasite yok edilir. Bunun tipik örneği, Irak’a demokrasi adı altında yapılan müdahaledir. Biz orada ne kadar insan öldürüldüğünü bilmiyoruz. Bir milyon deniyor ama… Müzeleri, kitaplıkları da çalmışlar… Neyse..
c) Üçüncü pratik, Büyük Halk’ın dikkatini başka tarafa çekerek bu tür konularla ilgilenmemesini sağlamaktır. Futbol maçları bu konuda kullanılan en etkili araç olarak kabul edilebilir. Ligler, Milli, Yerel, Uluslararası Maçlar, Olimpiyatların envai… Bunlarla ilgili…

Sf. 124
(…) her türlü gündemler… Furbolcuların aldıkları paralar… Sevgilileri ve bunların hamile olup olmadıkları… Ne zaman doğuracakları… Şikeler… Doping ayakları… Tutuklamalar… Bu maçlarda Büyük Halk hem bağırıp çağırarak içini boşaltır, hem de elbette spor heyecanını yaşayarak tatmin olur.
d) Bu alanda sinemanın (daha çok TV kanallarının) politikasının etkinliği bir bakıma en kansız görünen, fakat aslında Büyük Halk’ın ciğerine işleyen bir etkinliğe sahiptir. Bu nedenle Amerikan Kapitalizminin en etkin araçlarından birinin (CIA, FBI, vb… yanında) “Hollywood Politikası” olduğuna işaret etmekle yetineceğiz.

Doktrin: “Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa, öyle planlanmıştır.” – Franklin D. Roosevelt