Sf: 10
1921 yılında Alberto Bayo’ya Arapların bulunduğu bir kesime zehirli gaz bombası atması için emir verildi. Ne var ki bu gazların hak üzerinde ne şekilde bir etki bırakacağı Bayo’dan saklanmış ve bunların zararsız kimyevi bombalar olduğu söylenmişti. Alberto görevini tamamladıktan sonra o kesimdeki yerli halkın zehirli gazın etkisiyle görme yeteneklerini tamamen kaybedip kör kaldıklarını öğrendi.

Bunun üzerine bütün askeri kanalları atlayarak doğrudan doğruya Kral’ın kendisine bir mektup gönderdi. Kral Bayo’ya verdiği cevapta; “Kuzey Afrika’daki yerli halkın aslında kafir kişiler olduğunu, bu bakımdan kendilerine hiçbir değer verilemeyeceğini…” bildiriyordu. Bayo kendine verilen bu insanlık dışı cevaptan duygulanarak İngiltere ve Fransa’da yayınlanan dergi ve gazetelere İspanya hanedanının bu tüyler ürpertici tutumunu yeren yazılar yazdı.

Sf: 11
Bayo, gerilla savaşları konusunda en önemli bilgi ve tecrübeleri Kuzey Afrika’da Yabancılar Lejyonu’nda iken öğrendi. Kral’a başkaldıran yerli halk, gerillacılık kurallarını gayet ustaca uygulayarak İspanyol Ordusu’na ağır kayıplar verdiriyordu. Lejyon ordusunu devamlı baskı ve saldırılar altında tutuyor ve İspanyollar henüz karşı saldırı için hazırlanırken gözden kaybolabiliyorlardı. Yerli gerillacılar son derece usta bir kamuflaj (gizleme) ve tuzak kurma tekniği uygulayarak gereğinde on yada oniki savaşçı ile koca bir İspanyol taburunu durdurabiliyorlardı. Bu savaşlardan birinde Bayo her iki ayağından, vücudunun sağ yanından ve sol baldırından yaralar almıştı. 

Sf: 12
İspanya’ya döndüğünde Bayo gerek kendi üstlerine, gerekse Savunma bakanlığındaki yetkililere “konvansiyonel” savaş usulleri ile faşistlerin yenilemeyeceğini anlatmaya uğraştı : “Faşistler silah, asker ve malzeme bakımından cumhuriyetçilerden kat kat üstün durumda idiler. Kendilerine karşı uygulanacak en başarılı savaş biçimi ancak gerillacılık olabilirdi.”

Aynı yıl içerisinde gerillacılık üzerine hazırlamış olduğu tezleri içinde toplayan bir broşür hazırladı. Broşürü okuyan komutanı, “Bu fikirler ancak bir çılgına ait olabilir. Zaten sen de çılgından başka bir şey değilsin.” diyerek Bayo’yu 8 gün oda hapsine mahkum etmişti.

Sf: 15
1955 yılının sonbaharında Alberto Bayo’nun kapısı bu defa başka bir Latin Amerika’lı sürgün tarafından çalınacaktı. Bu defaki “öğrenci” kendisi gibi bir Küba’lı idi, Batista yönetimini devirmek için Bayo’dan yardım istiyordu.

Bayo, Fidel Castro isimli bu gencin isteğini kabul ederek Küba’yı kurtarmak için ant içen 87 savaşçıyı tam altı ay süre ile eğitti ve onları mükemmel gerillacılar olarak hazırladı. 87 öğrencisi içerisinde “En iyi öğrenci” olarak, bir süre sonra Bolivya’da vurulan asrımızın en güçlü devrimcilerinden “Ernesto Che Guevara”yı seçmişti.

Küba’lı gerillacılar, General Bayo’nun yıllardır içinde yaşadığı hayalleri, birer gerçek haline çevirmişlerdi. Batista’nın modern ordusu “gerillacılık” yoluyla mağlup edilmiş ve Latin Amerika toprakları üzerinde yeni bir düzenin temeli atılmıştı.

Fidel Castro ülkede yönetimi ele geçirdikten sonra General Bayo yeniden Küba’ya döndü. Burada Küba’lı deniz piyadelerinin eğitimini üzerine aldı. Bazı kaynaklara göre Nigaragua, Dominik Cumhuriyeti ve Fransa’daki gerilla kuvvetleri Bayo tarafından yetiştirilmektedir.

1958 yılında Venezüella’nın Caracas şehrinde toplanan İspanya’lı sürgünler Bayo’yu “Kurtuluş Ordusu Başkomutanı” olarak isimlendirdiler.

Sf: 18
Soru listesi incelendiğinde, bu kişinin bir ispiyon yada ilerde gerilla grubuna ihanet etmek üzere aralarına katılan bir kimse olduğu anlaşılırsa ne yapılmalıdır?

Böyle bir kimse ihtilal ve vatana ihanet gerekçesiyle, harp divanı tarafından yargılanır.

Alınan bütün tedbirlere rağmen böyle iğrenç bir “ispiyon”, gerilla saflarına katılmış olursa kendisine ne yapılmalıdır?

Böyle bir kimsenin kimliği ortaya çıktıktan sonra, harp divanı tarafından yargılanır ve acımaksızın ölüme mahkum edilir. Gerillacıların düşünce ve anlayışına göre yanlış olan bir fikir uğrunda kendileriyle savaşan siyasi bir düşman gereğinde affedilebilir, fakat bir “ispiyon” asla! Bu karakterde bir kişi, karşı tarafın bir kahramanı bile olsa affı dahi düşünülemez. 

Sf: 19
Bir gerilla birliğinin en yüksek hareket hızı ne olmalıdır ve gerilla grubu bir çıkartmayı nasıl yapmalıdır?

Gerilla grubunun en yüksek hareket hızı, birlikteki en yakın savaşçının maksimum hızı kadar olmalıdır.

Sf: 20
Gerillacılar ne gibi savaş malzemesi taşımalıdırlar? 
Cephane ikmalinden doğabilecek sorlukları azaltmak için, bütün savaşçılar aynı çapta ateşli silahlardan taşımalıdırlar. Ayrıca birliğin gerilla savaşlarında daima faydalı ve gerekli olan bir hafif makinalı tüfeği de bulunmalıdır. Her gerillacı, kendi ilk yardım çantasını, aş kabını birlik komutanındaki ve diğer savaşçılarınki ile ayarlanmış olan kol saatini her an beraberinde taşımalıdır. Gerillacılar, ayrıca, 2 metre uzunluğunda bir ip de taşımalıdırlar. Bu ip, gece yürüyüşleri sırasında birbirlerini kaybetmemeleri için kullanılır.
Bu ip, göğüs etrafında bir kere dolandıktan sonra, kalan kısmı geriden gelen savaşçıya uzatılır. Böylece, gece ne kadar karanlık olursa olsın, hiç kimse kaybolmaz. Bu ip, aynı zamanda tepe ve dağları tırmanırken, nehir ve ırmaklardan geçerken, kullanılabileceği gibi, ateş yakmak için kesilen odunları bağlamağa da yarar…

Sf: 23
SAĞLIK BÖLÜMÜ: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hasta bakıcı tarafından yönetilmesi arzu edilirse de, birlikte böyle bir kimsenin bulunmaması fazla önem taşımaz.Bu bölüm birliklerin ihtiyacı olan tıbbi malzemenin sağlanmasından sorumludur. Aynı zamanda bölgedeki doktor, hasta bakıcı ve diğer tıbbi personelin isim ve adreslerini elde tutar. Şayet bu kişiler kendi istekleriyle gerillaya hizmet etmek istemezlerse zor kullanmak suretiyle kendilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir. 


Sf: 24

PROPAGANDA BÖLÜMÜ: Hangi şartlar altında olursa olsun, propaganda bölümü eldeki bütün imkanlardan yararlanarak gerillacıların savaş hikayelerini adeta bir destan halinde halk arasında yaymak için elinden geleni yapmalıdır. Böylece, kendilerini destekleyenlerin moralleri yükselecek, düşmanın umut ve cesareti kırılacaktır.

Herhangi bir çatışmaya başlamadan önce bir gerilla savaşçısı ne gibi beden eğitiminden geçmelidir?

Azar azar arttırmak suretiyle kendisine uzun yürüyüşler yaptırılır. Bu yürüyüşlere, her dört saatte bir onar dakikalık kısa molalar verilmek suretiyle on beş saatlik bir yürüyüşü yapabilecek hale getirilinceye kadar devam ettirilir. Bu eğitimler esnasında ayrıca kendisine sekiz saatlik gece yürüyüşleri yaptırılır. 

Meskun yerler dışında gece yürüyüşleri nasıl yapılmalıdır?

Geceleri her adım atılışında bacaklar iyice yukarıya kaldırılarak sanki bir bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi yürümek gerekir. Böyle yapmakla ayakların yerdeki taşlara, ağaç kütüklerine yada diğer engellere takılması önlenmiş olur. Bir gerilla savaşçısı doğru yönde ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek üzere en azından saatte bir pusulaya bakmalıdır. Şayet pusulası yoksa, yönünü kontrol etmek üzere kutup yıldızından yararlanır. Yıldızsız gecelerde kendisine tavsiye edilecek en geçerli usüllerden biri de, ağaç gövdelerinden yararlanmasıdır. Genellikle ağaç yosunu ya da diğer küçük asalak bitkiler ağaç gövdelerinin kuzeye bakan yüzlerinde büyüler. 

Sf: 25
Bir gerilla birliğindeki savaşçılar birbirlerine karşı nasıl davranmalıdır?

Herkes birbiriyle çok iyi arkadaş olmalı ya da en azından birbiriyle iyi anlaşabilmelidir. Kızdırıcı ya da tahrik edici şakalar, savaşçıları birbirinden uzaklaştırır ve aralarında kötü duygular doğmasına sebep olur. Sonuç olarak da grubun birlik ruhu zayıflar ve zedelenir.

Bir gerilla savaşçısı gündüzleri yönünü nasıl tayin eder? 

Güneşten yararlanarak. Yön tayin etmek üzere sağ eliyle doğduğu tarafı gösterecek şekilde ayakta dikilir. Sağ kolu doğuyu, bunun karşıtı batıyı, ön tarafı kuzeyi ve sırtı da güneyi gösterir.

Kırlık bir arazide bir çiftçi kulübesine gelindiğinde, içeri girmeden önce gerillacıların ilk olarak ne yapması gerekir?

Savşaşçılardan yalnızca ikisi içeri girer, diğerleri kulubenin çevresini kuşatırlar. İçeri girenler orada bulunanlar kulübenin sarıldığını bildirirler. Kulübe ve civarı yeterli bir şekilde arandıktan sonra geri kalanlar da içeri girebilirler. Yolları ve düşmanın yaklaşmasına uygun yerleri gözleyebilecek tepelere ya da yüksek yerlere nöbetçiler yerleştirilir. İçeri girildikten sonra, düşmanın dikkatini çekmemek için hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez. Savaşçı toplama bölümünün başındaki subay köylü ile konuşur ve kendisinin gerçek duyguları ile gerillaya bağlılık derecesini değerlendirir. Daha sonra köylüden kendilerine muhbir olarak yada bir köy gerillacısı olarak yardım etmesi istenir. (Not: Köy gerillacısı fiilen çatışmalara katılmaz. Gerillacıların kurduğu yönetim içinde yaşamayı kabullenir ve onlara erzak yardımında bulunduğu gibi, gereğinde bedeni hizmetler de görür.) Şayet köylü gerillacılarla işbirliği yapmayı reddedecek olursa, kulubesi elinden alınır ve o bölgeyi terk etmesi için zorlanır. Gerillacılar bulundukları yerde muhtemel bir düşmanın kalmasına asla izin vermemelidirler. Köylüye o bölgeyi terk etmesi emredildiğinde bütün malı mülkü hiç ödeme yapmaksızın elinden alınır. Kendisinin bütün malları savaş ganimeti olarak değerlendirilir.

Sf: 27
Derslerimde yeni gönüllülerin teker teker ve inceden inceye sorguya çekilmeleri gerektiğini tekrarlamıştım. Bu soruşturmalardan sonra Savaşçı Toplama Bölümü’nün komutanı, gönüllüleri üç ayrı kategoriye ayırmalıdır. Birincide en çok güven verenler, ikincide vasat bir izlenim bırakanlar, üçüncü kategoride şüpheli kişiler yer alır. Savaşçı Toplama Bölümü’nün komutanı, yalnızca kendilerini desteklediklerini bildirdiler diye gönüllü kabulü yoluna asla gitmemelidir. 

Bu öğüdüme kulak asmayanlar, sonunda acısını fena halde çektiler. (General Bayo, bu cümle ile Sanchez’in grubundaki gerillacıları kast etmektedir. – Ç. N) Batista’nın askerlerinden bir grup üzerlerine sivil elbise geçirerek “Yaşa Fidel Castro!” diye bağırdıklarında bizimkiler hemen kendilerini bağırlarına basmışlardı. Daha sonra bu askerler, üzerlerinde sakladıkları tabancalarını çıkarıp gerilla grubuna, binlerce asker tarafından kuşatıldıklarını söylemişlerdi. Bizimkiler de, bu çeşit savaş hilelerinin acemisi olduklarında telaşa kapılıp hemen teslim olmuşlardı.Bunun sonucunu ise bugün bilmeyen yok. İnsan kasabı Albay Cowley, Calixto Sanchez ile birlikte bütün savaşçıları kurşundan geçirerek öldürmüştü. Yalnızca Hektor Cornillot’un komutasındaki yedi kişilik öncü grubu kurtulabilmiş, ve kendileri daha sonra Sierra’daki gerillacılara katılmışlardı. Cowley, 26 Temmuz Harekatı sırasında kahraman bir gerillacı tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Sf: 32
Yeni kurulmuş bir gerilla birliğinin yerine getireceği ilk savaş görevi ne olmalıdır?

Gerilla birliğinin girişeceği ilk savaş hareketi, bulunduğu bölgedeki demiryolu ve karayollarını mümkün olduğu kadar çok yerinden tahrip edip bozmaktır. Böylece düşman birlikleri hiçbir ulaştırma aracı kullanamayacak hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanmış olur. Düşmanın motorlu kuvvetlerini yaya birlikleri haline çevirmek, gerillacıların en önemli görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. Düşman birliklerinin böyle bir arazide kolaylıkla hareket edecek kadar eğitimleri olmayacağından moralleri bozulacak ve savaşma arzuları kırılacaktır. Aynı zamanda, gerillacıların manevra yetenekleri, düşmanınkinden daha yüksek olacak ve gerillacılar düşman askerlerinden daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir. 

Gerilla savaşları binlerce düşman askeri tarafından izlense de, hiçbir zaman en ufak bir korkuya kapılmamaları gerekir. Çünkü, çok sayıdaki bir birlikte insanca kayıp verdirmek daha da kolaydır. Diyebiliriz ki 15,kişilik bir gerilla birliğinin, 25 kişilik bir düşman grubu tarafından kovalanması, 500 kişilik bir grup tarafından kovalanmaktan daha tehlikelidir. 

Sf: 34
Lider, komutası altındaki savaşçıları düşman ateşi altında açıkta bırakmaz ve kamuflaj (araziye uyma) yaptırarak düşmanın gözünden saklar. Bir gerilla birliği hemen her gün düşman kuvvetleri tarafından tedirgin edilecek olursa, birliğin kumandanı, bizlerin “Minuet” tekniği olarak adlandırdığımız savaş kuralına başvurmalıdır. (Minuet : İleri-geri suretiyle yapılan bir nevi dans.) Minuet tekniğinde, düşman geri çekildiğinde gerillacılar geriye çekilir. Gerillacılar düşmanla aralarında daima aynı mesafeyi muhafaza etmelidir. Bu da 800-1000 metre arasında değişir. Her gece iki-üç gerillacı, mümkün olduğu kadar çok düşmana yaklaşmalı ve kendilerini iyice gizleyerek ellerindeki silahlarla düşmanı ateş yağmuruna tutup devamlı şekilde tedirgin etmelidirler. 

Sf: 37
Yeryüzündeki bütün büyük cezaevlerinden mahkumların tüneller kazarak kaçtıkları hatırdan çıkarılmamalıdır.

Sf: 40
Bir yere yerleştirildiğinden 6,10 ya da 12 saat sonra harekete geçen (ateşlenen) kimyevi bombalar nasıl yapılır?

Dar ağızlı küçük bir ilaç şişesi ya da benzeri bir şişe sülfirik asitle doldurulur, şişenin ağzı gazeteden yapılmış bir tıpa ile sıkıca kapatılır. Gereğinde bu kağıt tıpa yapışkan kağıtla şişeye iliştirilerek asidin ziyan olması önlenebilir.10 çorba kaşığı potasyum klorat dört çorba kaşığı toz şekerle karıştırılarak daha geniş ağızlı büyükçe bir şişenin içine konur. Ağzındaki gazete kağıdından yapılan tıpa, potasyum klorat-şeker karışımına değecek şekilde, içinde sülfirik asit bulunan küçük şişe başaşağı olarak büyük şişenin içine daldırılır. Sülfirik asit zamanla kağıt tıpayı eritmeye başlar. Tıpayı tam olarak erittiğinde, sülfirik asit, klorat-şeker karışımı ile temasa geçer ve kimyevi reaksiyon olarak kızgın bir alev yaratır. Şayet bu kimyevi yangın bombası bol miktarda kağıt parçalarının ya da çabuk alevlenen başka maddelerin üstüne yerleştirilecek olursa, kuvvetli yangın çıkarır.

Sf: 41
Gecikmeli bir mermi tapası içinde neler bulunur?

Gecikmeli bir mermi tapası, kurulduğundan günler, haftalar ve hatta aylarca sonra bile patlayabilir. Bu tip tapalar modern savaşlarda geniş çapta kullanılmaktadır.


Sf: 42

Yangın bombası nasıl yapılır? (Molotof)
Yangın bombası herhangi bir şişe bez ya da kumaş parçası ve bir miktar benzin ile yapılır. Önce şişe benzinle doldurulur ve fitil şeklinde kesilmiş bir bez ya da kumaş parçası şişenin dibin değinceye kadar benzinin içine daldırılır. Fitilin diğer ucu şişenin dışına sarkıtılır. Daha sonra mantar tapa, kağıt ya da bezle şişenin ağzı iyice tıkanır. Aslında şişenin tıkanması pek önemli değildir.

Sf: 43
Bomberdero’lar, su ile dolu ve fitili yanmakta olan şişeleri, sanki içlerinde yakıt varmışçasına fırlatarak atış eğitimleri yapmalıdırlar. Bu ateş denemelerinde kalın camlı şişeler kullanılmalı ve bunlar yumuşak zeminli bir toprak parçası üstüne fırlatılarak kırılmalarının önüne geçilmelidir. Böylece, aynı şişeler uzun süre kullanılabilir. Atış denemeleri, gerek mesafe, gerek isabet bakımından “Bombarderos” usta hale gelinceye kadar devam etmelidir.


Yangın bombalarının hedefe gece fırlatılması çok daha tercih edilebilir. Çünkü çıkan alevler hedefi aydınlatacak düşmanın gözünü alacak, fırlatanların yeri kolaylıkla kestirilemeyecektir.

Sf: 46
Bir gerilla bölüğünün kuruluşu nasıldır? 
Bir gerilla bölüğü yüz savaşçıdan kurulur. Bölük komutanının rütbesi “Yüzbaşı” idir. Ayrıca bölükte, “Teğmen” rütbesinde dört subay daha bulunur. Bölük dört bölüme ayrılmış olup teğmenlerin üçü 24’er, dördüncüsü de 23 kişilik bölümlere kumanda ederler.

Sf: 47
Birliğin Daha önceki bir soruda, hareket yeteneğini göz önünde tutarak, ideal bir gerilla birliğinin 15-20 kişiden kurulu olması gerektiği söylenmişti. Şimdi ise yüz kişilik gerilla kuvvetlerinden söz ediyorsunuz. Nedeninin açıklar mısınız?

Birliğin kuruluşunun bilfiil savaşla hiçbir bağlantısı yoktur. 

Sf: 51
Gerilla birliklerinde gizli haber alma hizmetleri kimler tarafından ve nasıl yapılır?Bu günün savaşçıları tetiği çekmekten çok, kurnazlık, hile ve perde arkası tertiplerde hazırlandığından, bütün gerilla savaşçılarının gizli haber toplama eğitiminden geçmeleri son derece önemlidir. Bu amaçla gerillacıların hizmetinde olan bir köylü, düşman birliklerinin arasına karışarak onların dostu imişçesine davranır ve kendilerine ihtiyaçları olan maddeleri satar. Kendisinin bu alışverişlerden kar etmesi önemli değildir. Asıl önemli olan şey, mümkün olduğu kadar çok sayıda düşman askeri ve subayı ile dostluk bağları kurup, ASLA KENDİLERİNE TEK ŞEY SORMAKSIZIN, işittiği ve gördüğü her türlü askeri harekat, malzeme, moral v.b gibi konulardan gerillacıları haberdar etmesidir. Bu tip görevler için kadın ajanlar en uygundur.

Sf: 52
Köy gerillacısı ne demektir?
Köy gerillacısı, düşmana kendisine tarafsız bir kişi olarak kabul ettirir. Fakat her ay en azından iki ya da üç kez silahını sakladığı yerden çıkarır, düşmanla çarpışır.Sonra tekrar köyüne dönüp silahını saklar. Hiçbir şeyden haberi yokmuşçasına, her günkü uğraşılarına devam eder. Düşman tarafından sorguya çekilecek olursa, çok uzaklarda silahlı bir kaç kişi gördüğünü bunların gerillacı olabileceklerini söyler.

Sf: 54
Kazılan toprak ne yapılır?
Şehirlerde tünel kazarak bir binanın havaya uçurulmasında ortaya çıkan en önemli sorun kazıdan çıkan toprağın yok edilmesidir. Toprağın, tünel kazılan binadan çıkarılıp uzaklara götürülmesinde düşmanın dikkatini çekmemek için daha önceden bu binada çuvallarla nakliye işleri yapan uydurma bir işyeri kurulmalıdır. Böylece çuvallarda başka bir şey varmış gibi, toprak gizlice çıkarılır ve nehir, göl, deniz v.b yerlere dökülür.

Tünel kazılan binadan hedefe olan mesafe nasıl hesaplanır?
Mesafenin tam olarak hesaplanabilmesi için, birlik içinde trigonometri bilen herhangi bir kimse bulunur ve mesafe bilimsel olarak hesaplanır. Şayet birlikte böyle bir kişi yoksa, hedefe olan mesafe bir kaç kişi tarafından tahmin edilir ve sonra da bu tahminlerin ortalaması alınır.

Sf: 56
Bombalar ne zaman “zincirleme” olarak patlar?
Zincirleme patlama yaratmada kullanılan formül şöyledir : S=0.9xK     Yani, tahripte kullanılan dinamitin kilo olarak ağırlığı 0.9 ile çarpıldığında çıkan rakam, bu bombanın etkisiyle patlayabilecek diğer bir bombanın metre olarak mesafesini gösterir.

Elimizdeki bombanın ağırlığı 23 kilo olsun, 24 rakamı ile çarpıldığında, sonuç 20.70 olacaktır. Yani 20 metre, 70 santim. Bu mesafede içerisinde başka bir bomba varsa birinci bombanın patlamasıyla zincirleme olarak ikincisi de patlayacaktır.

Sf: 57
Boş mermi kasaları ne yapılmalıdır?
Bu kasalar saklanmalıdır. Çünkü, düşman birlikleri içerisinde gerillacılarla aynı amacı taşıyan ve onlara yardım etmek isteyen subay ve çavuşlar bulunabilir. Bunlar gerillacılardaki boş kasaları dolularıyla değiştirebilirler. Böylece boş kasaların manevradan arta kalan sandıklar olduğu hikayesini uydurarak üstlerine ya da cephane subayına açık vermezler.


Sf: 59

Acele yapılması gereken herhangi bir iş olmadığında gerillacılar boş zamanlarını nasıl geçirirler?
Gerillacılar gündüz dinlenirler. Ayaklarını iyice yıkayıp, tırnaklarını kesip düzeltirler. Bu iş her gün mutlak surette yapılmalıdır. Ayakları, gerillacının “Motoru”dur. Bu yüzden ayak bakımı son derece önemlidir. Gerillacılar boş zamanlarında bulundukları bölgenin pafta ve haritalarını inceleyerek bütün köy ve kasabaların isimlerini, her birinde ne kadar insan yaşadığını ezberlerler.Sf: 60
Bir gerilla savaşçısı köylülere karşı nasıl davranmalıdır?
Köylülerden alınacak her türlü yiyecek maddelerinin karşılığı mutlak surette kendilerine ödenmeli ve ayrıca mal sahibine, böyle hareket etmekle mücadeleye yardımcı olduğu hatırlatılarak teşekkür edilmelidir.

Sf: 61

Düşmandan ele geçirilen bir şehir nasıl savunulur? (Yakın zamanda Güneydoğu’da PKK bunu denedi.)
Düşmandan alınan bir şehri savunmak için, oranın anki duvarlarla çevrili bir kale imiş gibi hazırlanması gerekir. Bütün evler, aşağıda belirtilen şekilde birbirlerine zincirleme bağlanır : Binalar arasında haberleşme tünelleri açılmalıdır. Bunun için binaları birleştiren duvarlarda yüksekliği yarım metreyi geçmeyen karşılıklı oyuklar açılır. Bu oyukların mümkün olduğu kadar alçak olmasına çalışılmalıdır. Böylece oyuklardan geçenler çömelmek ya da diz çökmek zorunda kalacaktır. Sadece oyuktan içeri giren kişi bir düşman askeri ise, kendisinin öldürülmesi daha kolay olacaktır.

Bütün bunlar bu şekilde birbirlerine zincirleme olarak bağlandıktan sonra, sokağa bakan evlerin ön cephesindeki duvarların da bir insan boyu yükseliğindeki yerlerine oyuklar açılır. Şayet düşman askerlerinin silahlarından çıkan kurşunlar kazaen bu oyuklardan geçse de, odadaki gerillacılara isabet etmeyecektir. Gerillacılar, bu oyuklar içinden ateş ederken bir sandalye ya da benzeri bir eşyanın üstüne çıkmalıdırlar.

Sf: 62
    

Evdeki mobilya ve eşya ne yapılır?
Evdeki bütün mobilya ve benzeri eşya, değişik bloklardaki binaları birleştirmek üzere barikat yapmak için kullanılır. Aynı blok içerisinde bulunan bütün konutlar mobilya, taş, tuğla, v.b birbirlerine bağlanmalıdır. 

Gerillacılar düşman askerlerinin bloktan bloka ilerlemelerini nasıl önleyebilirler?

Konutların damlarında gizlenen gerillacılar, düşman askerlerinin kendi blokları içerisindeki herhangi bir binaya girmelerini önlemek için devamlı olarak onları ateş altında tutarlar. Ayrıca, her konut içerisinde benzine daldırılmış ya da bulanmış eski elbiseler ve kuru saman ya da ot yığınları bulundurulmalıdır. Şayet konut düşman eline geçecek olursa, kolayca ateşlenebilir, düşman bir ölüm tuzağı ile karşı karşıya kaldığı gibi, ilerlemesi de güçleşir.

Sf: 63
Bir şehir ya da kasaba bu şekilde ne kadar zaman savunulabilir?

Senelerce… İspanya İçsavaşı sırasında Madrid’teki üniversite sitesinde böyle bir savunma başarılı bir şekilde uygulanmış ve Franco birliklerinin ilerlemesi önlenmişti.

Şayet şehir dışındaki komşu gerilla birlikleri düşman saldırılarını yavaşlatmak ya da başka taraflara çekmek imkanına sahip değillerse ve şehirde su ya da diğer ihtiyaçların kıtlığı baş göstermişse, gerillacılar düşman hatlarının özellikle bir noktasına şiddetli taarruz ederek o kısmı yarıp dağlara kaçmalıdırlar. 

Bir gerilla savaşçısı için başlıca uğraşı ne olmalıdır?      – Bir gerilla savaşçısı için başlıca uğraşı silahtır. Gerillacı silahına, hayatını koruyan bir can yoldaşı gibi sarılmalıdır. Silahını daima temiz tutmalı ve iyice yağlamalıdır. Özellikle arazide bulunduğu zaman, devamlı toza bulanacağından, silahını temizlemeyi asla ihmal etmemelidir.

Gerillacının bir yerde kalabileceği en uzun süre üç gündür. Üçüncü gün sonunda kamp mutlak surette bulunduğu yerden oldukça uzaktaki başka bir yere taşınmalıdır.

Sf: 64

Mükemmel bir gerilla savaşçısı haline gelebilmek için ne gibi niteliklere sahip olmak gerekir?

Gerilla savaşçısının başlıca nitelikleri şunlardır.
a. Tabanca, tüfek ve makineli tüfek kullanmasını bilmek,
b. Bıçak ve pala kullanmasını bilmek,
c. Uzak bir mesafeden isabetli bıçak fırlatmasını bilmek,
d. Ata binmesini, bisiklet ve otomobil kullanmasını bilmek,
e. Bomba yapmasını ve fırlatmasını bilmek, 
f. Telefon aletini kullanmasını ve telefonda konuşmasını bilmek,
g, Yazı makinesi (daktilo kullanmak)
h. Kroki yapmak,
i. Az çok topoğrafya (bir kara parçasını kağıt üzerinde tasvir etme işi.) bilmek
j. Plandan anlamak
k. Yüksek sesle ıslık çalabilmek
l. İple duvarlara tırmanabilmek 
m. Engebeli ve yürünmesi güç bir arazide bir kaç kısa mola vermek suretiyle 12 saatlik yürüyüşler yapmak
n. Yüzme, kürek çekme ve deniz motoru kullanmasını bilmek,
o. Hızlı bir şekilde ağaçlara ve telefon direklerine tırmanmak

p. Motorlar hakkında az çok bilgisi olmak,
r. Bir otomobili çalıştırmasını, bisiklet ve oto lastiklerini şişirip, çabuk bir şekilde değiştirmesini bilmek
s. Mors alfabesini bilmek,
e. Pusula,
f. İyi kol saati,
g. Jilet, bıçak, kama,
h. Saç ve tırnak kesmek için makas,
i. Sabun,
j. Tabanca, hafif makineli tüfek,
k. El bombası,
l. Dürbün,
m. Gerekli ilaçlar,
n. Kolları lastikle izole edilmiş kerpeten,
o. Balta,
p. Pilli el feneri,
r. Madencilerin başlıklarına taktıkları baş feneri,
s. Bu fenerler için pil,
t. El testeresi,
u. Değişik kalınlıkta tel ve misina,
v. Çakmak,
y. Hamak.  

Sf: 69
Köylülere karşı adi suçlar işleyen gerillacılara ne yapmalıdır?
Hırsızlık yapan, ırza geçen, ya da benzeri adi suçları işleyen gerillacılar derhal Harp Divanı’na verilmeli ve suçlulukları kanıtlandıktan sonra vakit geçirmeden kurşuna dizilmelidir.

Kurşuna dizilme işlemi nasıl ve ne zaman yapılmalıdır? 

Suçluların kurşuna dizilmesi en çok sayıda bir kabalığın olayı görebileceği bir saatte yapılmalıdır. Kurşuna dizilme olayları çeşitli yayın organlarıyla geniş çapta işlenmeli ve halk yığınlarının duyması için elinden gelen her şey yapılmalıdır. Birlikten bir subay infaz terinde bulunan halka “Kurşuna dizilecek kişinin ırza geçme, cinayet, hırsızlık ya da hareketin ilkelerine karşı bir suç işlediği ve bunun cezasını mutlaka ödemesi gerektiği” şeklinde bir konuşma yapılmalıdır. Aynı zamanda, gerillacıların ahlak ve disiplin konularında son derece titiz olduklarını, başıbozuk bir eşkiya topluluğu olmadıklarını, aralarında utanç verici suç işleyen her kim olursa olsun bunu mutlak surette hayatıyla ödeyeceğini de sözlerine eklemeyi unutmamalıdır. 

Savaş yürüyüşleri konusunda gerillacıların hatırda tutması gereken en önemli hususlar nelerdir?
Yer ve niyetlerinin düşman tarafından anlaşılmasını önlemek için gerilla birlikleri savaş yürüyüşlerini mümkün olduğu kadar gece yapmalıdırlar. Gerillacılar gündüzleri uyuyarak dinlenmeli ve ayrıca silah temizliği, cephane dağıtımı, harita incelemesi, ayak temizliği ve bakımı, çevredeki köy ve kasabalarla buralarda ziyaret edilecek köylülerin isim ve adreslerinin öğrenilmesi gibi işlerle uğraşmalıdırlar. Gece yürüyüşleri esnasında birliğin yerinin düşman tarafından anlaşılıp saldırıya uğramalarını önlemek için gerillacılar hiçbir gürültü yapmaksızın ve sigara içmeksizin yürümelidirler.

Sf: 71
Her gerilla komutanı şu hususu iyice hatırlamalıdır ki, gerilla savaşlarında düzenli orduların savaşlarındaki kurallar değil ,vur-kaç taktiği kullanılır.

Gece düşman birlikleri üzerine ateş etmenin asıl amacı nedir?


Birliklerde her gerillacıya bu atışlara katılma şansı verilmeli midir?


Sf: 74

Gerillacıları destekleyen, fakat savaşlara fiilen katılmayan vatansever kişiler düşmana karşı ne gibi sabotaj hareketlerine girişebilirler? 

Böyle vatansever kişiler, aşağıda belirtilen hususları yerine getirmek suretiyle gerillacılara yardımcı olabilirler. Şöyle ki:

a. Şayet bu kişiler posta ya da telgraf servislerinde çalışıyorlarsa, resmi mektup ve telgrafların adreslerini şüphe çekmeyecek şekilde değiştirerek (hane numaraları ile oynamak, gereğinde uygun kelimelere tek bir harf eklemek, kelime silmek, harf değiştirmek vb. suretiyle) posta hizmetlerini mümkün olduğu kadar yavaşlatarak felce uğratabilirler.

Sf: 75 
d. Posta dağıtıcıları düşman yönetiminde önemli yeri olan ya da sözü geçen kişilere ait mektupları yırtmak ya da yakmak suretiyle yok edebildikleri gibi, gereğinde zarfları buharla açmak suretiyle içindekileri okuyup önemli olan hususları “Haver Alma Bölümü”ne ulaştırabilirler.

e. Düşman garajlarında çalışanlar motorlu araçların yağ konulan yerine zımpara tozu, benzin deposuna da şeker ya da tuz atmakla felce uğratabilirler. Aynı amaç için kum ya da iyice dövülmüş taş parçaları kullanılabilir. 

f. Düşman karargahlarına ait garajlarda çalışanlar motorlu araçları yerli yersiz gereğinden çok kullanarak ve ellerini sık sık bol benzinle temizleyerek yakıt masrafını çoğaltabilirler.

g. Düşman araçlarının sürücüleri garajda iken bıçak ya da çivi kullanarak, aracı sürerken kasıtlı olarak sivri taş ya da kaya parçalarının üzerine giderek lastikleri delip parçalayabilirler.

h. Öğretmenler ögrencilerine düşmana karşı savaş özelliklerini anlatabilirler. Kendisi için hiçbir tehlike ve şüphe yaratmayacak şekilde öğrencilerine tutsak hale gelmelerinin, insanlık sevgisine karşıt bir durum olduğunu belirterek, usturuplu bir şekilde de kendi toplumları içerisinde yaşayanların birer tutsaktan farksız olduğunu ima edip öğrencilerine mücadele azmi aşılayabilirler.


Sf: 76

i. Bu kişiler etkili olabilecekleri her yerde halkın düşman tarafından nasıl ezildiğini anlatmal, fiyatların devamlı artışı ve halkı sefalete sürükleyen faktörlerin nasıl ortadan kaldırılması gerektiği gibi konularda sık sık yakınmalıdırlar.

j. İşçiler üretimi yavaşlatabilir ve sık sık hastalık bahane ederek iş gücünü azaltabilirler. Üretimi hızlandırmak üzere düşman tarafından başvurulacak her teşebbüse işçiler tarafından karşı çıkılmalıdır. Üretimi yavaşlatmak için girişilen en kolay ve en önemli yollardan biri de, iş güvenliği kurallarına gereğinden fazla önem veriyormuş gibi davranmaktır. Her fırsatta çeşmeleri ve ışığı açık bırakmakla, su ve elektrik kaybına neden olabilirler.

k.Düşmanın kontrolü altındaki işyerlerinde çalışanlar, emirleri altındaki kişileri yaptıkları hatalardan dolayı asla azarlamayıp onların hatalarını düzeltmek yoluna da gitmelidirler. Yukarıdan gelen emirleri devamlı şekilde eleştirip kusur bulmalı ve şeflerin yaptığı hataları gereğinden fazla büyüterek onları gözden düşürmeğe çalışmalıdırlar. Telefon konuşmalarını gereğinden fazla uzatabilir, düşman askerlerine gönderilen malzeme ve silahları geciktirebilir ve düşman merkezlerindeki mobilya, makine vs’yi tahrip edebilirler.

İşinin ehli ve verimli memur ya da işçilerle yok yere münakaşa ederek onları işlerinden bıraktırabilirler ve şayet ellerinde yetki varsa böylelerinin işlerine son verebilirler. Üzerlerine şüphe çekmemek için düşman yönetiminin en fanatik savunucusu gibi konuşmalı ve davranmalıdırlar. Fırsat bulur bulmaz yalnız kendi işyerlerinde değil, tiyatro, gazino ve kahvehane gibi yerlerdeki aptesthane, yıkanma yerleri, su, elektrik ve havagazı tesislerini hasara uğratabilirler. Bir aptesthaneyi kullanılmaz hale getirmek üzere uygulanan en etkili yollardan biri de kubur ya da klozet içerisine çivi ve metal parçaları ile doldurulmuş pamuk ve kağıt yığını atmaktır.

Gerillacılara sempati ve yakınlık duyan memurlar, geniş daire ve ofislere fareler salarak, yerlerine alışıncaya kadar bunları peynir ya da benzeri yiyeceklerle besleyeceklerdir. Farelerin dosya ve belgelerin tahrip edilmesinde oynadıkları önemli rol hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Bu kişiler yine elektrik ampullerini kırıp saklayabilir ya da katlarda kısa devre doğuracak yollara başvurabilirler.


m. Otobüs ve tren koltuklarını çakı ya da jiletle tahrip edebilirler.

n. Stadyum ve benzeri yerlerde düşmanı yüksek sesle eleştirebilirler.

o. Trafik kurallarına uymayarak önemli zamanlarda yol ve caddeleri tıkayabilirler.

p. Düşman yönetiminin kutlamayı arzulamadığı ya da kendi açısından sakıncalı gördüğü bazı milli olayların yıldönümlerinde sokağa dökülüp düşmana nefret duyduklarını bildirecek şekilde sessiz gösteri yürüyüşleri düzenleyebilir. Aynı zamanda bu kişiler, ülkenin kurtarıcısı olarak tol oynamış kahramanların anıtlarının bulunduğu park ya da meydanlara giderek, bu anıtlar önünde toplanıp marşlar söyleyebilirler.

r. Gerilla kuvvetlerine sempati duyan kişiler zaman zaman düşmanın devriyelerine saldırarak onları yıpratacak gruplar örgütleyebilirler. Daha sonra bu gruplar geçici olarak dağılır, kısa bir süre sonra yeniden örgütlenerek düşman araçlarına karşı saldırırlar düzenyebilirler.

s. Çıkacak her fırsatta düşmanı lanetleyecek şekilde sokaklarda bağırabilirler. Bu bağırmalar ve haykırmalar çok yüksek sesle ve mümkün olduğu kadar halkı düşmana karşı tahrik edici bir biçimde yapılmalıdır.

t. Bu kişiler, düşmanı destekleyen herhangi bir kimse ile, çevrelerinde kendilerini destekleyecek kimseler olmadan asla siyasi tartışmaya girişmemelidirler. Bu gibi tartışmalar esnasında arkadaşları çevreyi sararak düşmanı ıslıklayıp yuhalamalı ve tartışmayı yapan kişiyi destelemelidirler.

Sf: 78
Düşman kuvvetleri bir topluluk üzerine ateş açacak olursa, buna karşılık halk ne yapmalıdır?

Şayet bir sokak gösterisi düşman devriyelerini topluluk üzerine ateş açacak kadar tahrik etmişse, bu toplulukta bulunanlar ertesi gün işleri başına gitmemelidirler. Aynı zamanda diğer emekçi arkadaşlarını da işlerine gitmemek ve bir “genel grev” başlatmak üzere ikna etmek için çalışmalıdırlar. Dükkân, mağaza ve benzeri iş yerlerinin kapalı kalabilmesi ve halk yığınlarının işlerine gitmemeleri için büyük gayret sarfedilmeli ve “korkakları” ya da “grev kırıcılar”a mutlaka şiddetle karşı konulmalıdır.

Sf: 79
Bir yangın çıktığında ne yapmak gerekir?
İtfaiyecilerin ya da söndürme ekiplerinin gecikmesi için elden gelen her şey yapılmalıdır. Biraz önce itfaiyeye olay yerinden çok uzak bir yerde yangın çıktığı şeklinde telefonla uydurma alarm verilerek gecikme sağlanabilir ve yangın söndürme ekipleri şaşırtılabilir. Ele geçmemek için bütün bu işlemler büyük bir dikkat ve gizlilik içinde yapılmalıdır.

Sf: 80
Yakıt nasıl sabote edilir?
İçerisine az miktarda su, şeker ya da tuz atmakla…

Sf: 81
Savunma esnasında bir düşman uçağı geçecek olursa, damların üzerindeki savaşçılar ne yapar?
Uçağın makineli tüfek ateşinden korunacak şekilde mevzilenir ve uçağa ateşle karşılık verirler. Havadaki bir uçağa ateş edilirken daima burnundan biraz daha ilerisine nişan alınmalıdır.

Sf: 82
Köylülerden el konulan malzeme ve cephane ne yapılır?
El konulan eşya bu iş için özel olarak hazırlanmış binalarda korunur. Bu binalardan birine yiyecekler, diğerine de cephane ve diğer malzemeler konulur. Bu binaların korunmasıyla grevi kişiler büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduklarını bilmeli ve korumakta oldukları ekmeğin kırıntısına bile el sürmemelidirler. Bu kurallara uymayan ve görevini kötüye kullananlara en şiddetli cezalar uygulanmalıdır. Bu gibi kötü hareketler halkın gerillacılara duyduğu güveni sarsabileceği gibi birliğin savaş moralini de bozar.

Kasaba savunulurken gerillacılar arasındaki haberleşme nasıl yapılmalıdır?
Gerek konutlar arası, gerekse savunmayı yöneten kurmay heyetiyle olan haberleşmeler “sözlü” olarak yapılmalıdır. Mümkün olan yerlerde önceden kararlaştırılmış şifreler de kullanılabilir. Örneğin, daha önceden kararlaştırılan şekillerde balkonlara yatak örtüleri, kilim ve seccadeler asmakla konuttan konuta şifreli haberler gönderilebilir.

Sf: 84
Köydeki konutlardan biri düşman eline geçecek olursa, gerillacılar ne yapmalıdır?
Ee geçenin hemen bitişiğindeki konuttan savaşa devam edilir. Bir konut düşman eline geçti diye bitişiğindeki ya da çevresindekiler terk edilmez. Savaş konutları inatla sürdürürler.

Düşman köydeki bloklardan çoğunu ele geçirecek olursa ne yapılır?
Böyle bir durumda savaş bloktan bloka sürdürülür. Düşman kuvvetleri kendilerini tamamen sürüp atıncaya kadar gerillacılar savaşa devam etmelidirler. Sokak savaşlarında dağdaki savaş taktiklerinin tam tersi uygulanmalıdır. Gerillacılar düşmanla yüz yüze, diz dize ve göğüs göğüse döğüşmelidirler.

Sf: 85
Gerilla savaşlarının sürdürülmesinin ülkeyi yıpratıp mahvedeceği fikrini savunanlara karşı gerillaıcıların ya da onları destekleyenlerin cevabı ne olmalıdır?

Ne yazık ki, yeryüzünün bütün ülkeleri bu tip kişilerle doludur. Bunlar kendi üzerlerine düşen vatanseverlik görevlerini çoğu kareler maddi çıkarları uğruna yerine getirmezken, vatanı düşmandan kurtaracak tek çıkar yola başvuran ülkücü savaşçılara karşı çıkarlar. Böylelerine verilecek ne yerinde cevap:

“Düşman işgali altında sömürülüp yutulmaya bırakılan bir ülkenin zaten mahvolmuş olduğu; zalim düşman yönetimini desteklemenin, eskisinin yıkıntıları üzerinde yeni bir ülke kurmak amacıyla ona karşı savaşmaktan daha kötü ve iğrenç olduğu; köy, kasaba ve şehirlerdeki o lanetli duvarların vatanseverlere birer zindan olmasına göz yummaktansa, buralarda kahraman ve fedakâr kişilerin akıtacağı kanlarla yeni ve şerefli duvarlar yükseltmenin daha yerinde olacağıdır.”     

Düşman hizmetinde ya da saflarında gözüküp de aslında gerillacılar için casusluk yapmayı arzulayan kişiler gerçekten yararlı olabilirler mi?
Evet, hem de fazlasıyla. Diyelim ki bu kişiler gerilacılara elli makineli tüfek bağışlasalar, belki de aynı faydayı sağlayamazlar.

Düşman saflarında bulunup da gerillacılar için casusluk yapan kişiler gereğince gerillacılara karşı savaşa katılmalı mıdır?

Evet, bu kişilerin gerillacılara karşı girişilen çatışmalara katılmalı, kendilerini gerillacılara büyük kayıp ve zararlar verdiriyormuş gibi gösterip aslında önemsiz şeylerle uğraşarak durumu savuşturmalıdırlar.
3.5 metre derinliğinde ve 5-75 metre genişliğinde bir çukur tankı saf dışı kılabilir.
Doktrin: “Voltaire, bütün savaşların tek amacının hırsızlık olduğunu söylerken tamamıyla haklıydı.” – Arthur Schopenhauer