Zaman kavramı diye bir şey var mı? Birbiriyle boğuşan dinozorlar, bir sene önce de orada bunu yapıyorlardı. Oysa bir tanecik bile insan orada geçen bir senenin farkına varmaya ve zamana hükmetmeye yeterdi. Belki tam olarak bunu yapamaz ama lehine çevirebilir.

İnsan olmadan önce de Dünya vardı ve sonra da olacak. Biz doğmadan önce bunun farkında değildik, öldükten sonra da olmayacağız. Bana göre zaman ben doğduğum an başladı ve ben öldükten sonra da duracak. Saat benimle hareket ediyor.

Ne geçmiş var ne de gelecek. Sonsuz bir şimdiki zaman akıp gidiyor. Bir insan aynı anda iki yerde bulunamıyor. Bir yaptığı eylemin aynısını ama tıpkısını gerçekleştirmesi imkansız.

Güneş benimle doğup, benimle batacak. Kalbimin durduğu gün zaman da duracak.

“Zaman mı bizim üstümüzde akıyor, yoksa biz mi zamanın içinden geçiyoruz?” -ck-

Baba: Zaman kavramı madde ile bir bütündür. Maddeden ayrılamaz ve ayrı düşünülemez. Zaman, bulunduğumuz konuma ve maddelerin eş zamanlı devinimlerine bağlı olarak değişebilir. Bu da madde ve bu maddelerin farklı hareketleri olmadığı zaman ZAMANIN da olamayacağı anlamına gelir. 

İnsanlar doğayı kendilerine göre değiştirebilirler. Ancak zamanı geri getiremezler. 

Benim varlığım ve yokluğum zamanla asla ilgili değildir. Ancak; nicel olarak, yalnızca ben de farkına vardığım zaman, zaman kavramının içindeydim. Öldükten sonra dışında olacağım ve bunun farkına varamayacağım. 

Zaman, doğduğum zamandan önce de vardı; doğar doğmaz değil. Ancak ben farkına vardığımda zamanı anladım.

Madde var olduğu sürece, zamanla birlikte olacak ve asla ayrılmayacak. Ancak; madde yok olduğu zaman, kendine eşit enerji olacak ki, o da zamandır.

Yaşamın Renklerini Koruyalım Ağustos 2004 haz®etiDoktrin: “Zaman bir çizgi değil bir boyuttur. Tıpkı boşluğun boyutları gibi. Eğer boşluğu bükebilirseniz, zamanı da bükebilirsiniz. Ve eğer ışıktan daha hızlı hareket edebiliyorsanız, geçmişe yolculuk yapabilir ve aynı anda iki yerde birden olabilirsiniz.” – Margaret Atwood