Can Yücel külliyatını yayına hazırlarken karşılaştığım en büyük güçlük, farklı baskılarda bazen bir sözcük, bazen de çoklu dizelerde yapılan değişikliklerdi. Bu değişikliklerin şairin onayıyla yapılıp yapılmadığı ise belirsizliğini koruyor/koruyacak. (…